Søknadsperioden for 2020 / 1 er over. Velkommen tilbake senere.

Søknadsfrist: 15.09.2020

Alle felter må fylles ut!

Registrerer all nødvendig informasjon til søknaden og send inn vedlegg som budsjett / plan for finansiering, siste års regnskap og eventuelt andre relevante dokumenter (herunder dokumentasjon for bortfall av inntekter pga. korona).

OBS: Dersom du ikke har organisasjonsnummer kan du legge inn personnummer.

Du får også tilsendt en e-post med lenke for å kunne laste opp flere dokumenter i etterkant.